SZOLGÁLTATÁS
Balatoni mederkotrás..
Belvizek elvezetése..
Hidromechanizáció - iszapkotrás..
Kikötők kotrása építése..
Halastavak kotrása, építése..
Szárazföldi és vízalatti kotrások..
Kábel - csővezeték vízalatti fektetése..

Kiviteli és tanulmánytervek készítése..
Talajmechanikai vizsgálatok..
Geodéziai felmérések..
Engedélyeztetések..